ผลประโยชน์จาก ประกันอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
– จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 500,000
– การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 500,000
– การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000 500,000
– การก่อการร้าย 100,000 200,000 500,000
– อุบัติเหตุสาธารณะ 200,000 400,000 1,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 20,000 40,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 500 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน 1,000 ต่อวัน
เบี้ยประกันภัยรายปี 780 1,500 2,640

 

 

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • ต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 • เบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย

อาชีพที่ไม่รับประกัน

 • นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
 • ชาวประมง ลูกเรือ
 •  กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน อาชีพที่ทำงานบนที่สูง
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก เหมืองแร่
 • อาชีพที่เกี่ยวกับงานวัตถุระเบิด สารเคมี สารพิษ และ ในแท่นขุดเจาะน้ำมัน / ก๊าซ
 • อาชีพขับรถยนต์รับจ้าง / รถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร / ส่งอาหาร / รับส่งสินค้า
 • พนักงานเก็บ-กวาดขยะ พนักงานตัดแต่งต้นไม้บนทางสาธารณะ
 • อาสาสมัครกู้ภัย พนักงานดับเพลิง/ นักผจญเพลิง
 • นักกีฬาผาดโผน / นักกีฬาอาชีพ

 

สิทธิการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน(ถ้ามี) ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณาอุนมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน))
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น

 

รับประกันโดย

กรุงเทพประกันภัย

น้องกันเองอยากแชร์

10 เรื่อง ที่ควรรู้ก่อนซื้อประกันอุบัติเหตุ

ในปัจจุบันข่าวอุบัติเหตุตามสื่อสังคมออนไลน์ก็มีให้เห็นแทบทุกวันบางเหตุการณ์ก็เล็กน้อยแต่บางเหตุการณ์ก็ถึงขั้นสูญเสียจนทำให้หลายคนเริ่มหันมาซื้อประกันอุบัติเหตุเก็บไว้เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองรวมถึงเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา...

อ่านต่อ

น้องกันเองอยากแชร์

ควรระวัง! รถเหินน้ำ อุบัติเหตุที่จะมาช่วงหน้าฝน

จากเรื่องราวที่เป็นข่าวดังบนจอทีวี หรือ ตามสื่อออนไลน์ที่ทุกคนต้องเคยผ่านตามาแล้วคือกรณี นักแสดง และ อดีตดาราเด็กชื่อดัง ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝนตกขับรถชนต้นไม้เสียชีวิต...

อ่านต่อ