การแจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ
กรมการขนส่ง ยืนยัน!! ใบขับขี่ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องผ่านการทดสอบเท่านั้น