ทางด่วนฟรี ปี 2567

ทางด่วนขึ้นฟรี ในวันหยุด เช่น วันพ่อ วันปีใหม่  ประจำปี 2566

ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของรัฐบาลประจำปี รายชื่อด่านที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการได้ถูกระบุไว้ดังต่อไปนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางนี้เป็นไปตามสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกรมทางหลวงพิเศษ (กทพ.), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ซึ่งประกอบด้วยทางด่วน 3 สายทางรวมทั้งหมด 60 ด่าน

ลำดับ 📌 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ลำดับ 📌 ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน ลำดับ 📌ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
1 ดาวคะนอง 1 ประชาชื่น (ขาเข้า) ในเมือง 1 เมืองทองธานี (ขาเข้า)
2 ดินแดง ประชาชื่น (ขาเข้า) นอกเมือง 2 เมืองทองธานี (ขาออก)
3 ดินแดง 1 2 รัชดาภิเษก 3 ศรีสมาน (ขาเข้า)
4 ท่าเรือ 1 3 บางซื่อ 4 ศรีสมาน (ขาออก)
5 ท่าเรือ 2 4 บางซื่อ 2 5 บางพูน (ขาเข้า)
6 บางจาก 5 ย่านพหลโยธิน 6 บางพูน (ขาออก)
7 บางนา 6 คลองประปา 1 7 เชียงราก (ขาเข้า)
8 พระรามที่สี่ 1 7 คลองประปา 2 8 เชียงราก (ขาออก)
9 พระรามที่สี่ 2 8 พหลโยธิน 1 9 บางปะอิน (ขาเข้า)
10 เพชรบุรี 9 พหลโยธิน 2 10 บางปะอิน (ขาออก)
11 เลียบแม่น้ำ 10 อโศก 1
12 สาธุประดิษฐ์ 1 11 อโศก 2
13 สาธุประดิษฐ์ 2 12 อโศก 4
14 สุขสวัสดิ์ 13 ยมราช
15 สุขุมวิท 14 อุรุพงษ์
16 สุขุมวิท 62 15 หัวลำโพง
17 อาจณรงค์ 16 สะพานสว่าง
18 อาจณรงค์ 1 (ท่าเรือ) 17 สุรวงศ์
อาจณรงค์ 1 (บางนา) 18 สาทร
19 อาจณรงค์ 3 19 จันทน์
20 สาธุประดิษฐ์ 3
21 พระรามสาม
22 ประชาชื่น (ขาออก)
23 ประชาชื่น 1
24 ประชาชื่น 2
25 งามวงศ์วาน 1
26 งามวงศ์วาน 2
27 รามคำแหง
28 อโศก 3
อโศก 3 (อโศก 3-1)
29 ศรีนครินทร์
30 พระราม 9
31 พระราม 9-1 (ศรีรัช)