ครม.ไฟเขียว มาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 ดีเดย์ 11 พ.ย. -3 ธ.ค.นี้

ครม.ไฟเขียวมาตรการช้อปช่วยชาติ 2560 กระตุ้นจับจ่ายท้ายปี ดีเดย์ 11-30 พ.ย.นี้ 7 พ.ย. 2560 ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในประเทศแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นปีที่ 3 แล้วในการใช้มาตรการนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยหนุนกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น มาตรการนี้เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปที่สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ หลักการในการนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อน ให้นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยมีเงื่อนไขการลดหย่อนดังนี้ 1. ต้องซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่มีการจดทะเบียน VAT กับกรมสรรพากร 2. ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่สามารถใช้ใบสลิปหรือใบกำกับอย่างย่อได้ 3. ต้องซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560 4. นำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560 เริ่มยื่นแบบแสดงรายการภาษีเดือนม.ค.-มี.ค.2561…