ประกันภัยออนไลน์ดีอย่างไร เปรียบเทียบการซื้อประกันภัยในช่องทางต่างๆ

ประกันภัยออนไลน์ดีอย่างไร เปรียบเทียบการซื้อประกันภัยในช่องทางต่างๆ

ปัจจุบันการทำธุรกรรมออนไลน์กลายเป็นเรื่องเคยชินสำหรับใครหลายคนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า หรือการโอนเงิน เพราะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ที่สำคัญไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากสามารถออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรียกได้ว่าสะดวกตอนไหน เวลาไหน ที่ไหน ก็สามารถซื้อของ หรือโอนเงินได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องหาที่จอดรถและไม่ต้องต่อคิว เช่นเดียวกับการทำประกันภัย ที่ปัจจุบันนี้มีการซื้อขายประกันภัยออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อประกันภัยได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการซื้อ-ขายที่เข้าใจได้ง่าย ครอบคลุม รวดเร็ว และราคาถูก โดยวันนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการติดต่อซื้อประกันภัยด้วยตัวเอง การติดต่อผ่านตัวแทน หรือการซื้อประกันภัยออนไลน์ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างการซื้อประกันภัยในช่องทางต่างๆ

ข้อเปรียบเทียบ ติดต่อออนไลน์ ติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่านตัวแทน
 1. การติดต่อ เข้าเว็บประกันภัยออนไลน์ที่ต้องการ โทรติดต่อไปที่บริษัทประกันภัย โทรติดต่อไปที่สำนักงานตัวแทน
 2. เวลา สถานที่ ตลอดเวลา ตามสถานที่ที่สะดวก ในเวลาทำการของบริษัทประกันภัย ในเวลาทำการของสำนักงานตัวแทน
 3. การเปรียบเทียบเบี้ย – ความคุ้มครอง สามารถเลือกเบี้ยประกันได้หลากหลายบริษัท และหลากหลายความคุ้มครอง อาจได้เบี้ยประกัน เฉพาะบริษัทฯ ที่เข้าไปติดต่อ โดยไม่มีการเปรียบเทียบ อาจได้เบี้ยประกัน เฉพาะบริษัทฯ ที่ตัวแทนอยากนำเสนอ โดยไม่มีการเปรียบเทียบ
 4. ความชัดเจน รายละเอียดของข้อมูลในการรับประกันภัย มีเวลาตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ทุกเงื่อนไข เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาจอธิบายราย  ละเอียดไม่ครอบคลุม ตัวแทนอาจอธิบายรายละเอียดไม่ครอบคลุม
 5. การชำระเงิน บัตรเครดิต / เคาน์เตอร์เซอร์วิส เงินสด / บัตรเครดิต เงินสด / บัตรเครดิต
 6. ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ สามารถเลือกเว็บออนไลน์ที่น่าเชื่อถือได้ โดยจะมีเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ คำว่า “Verified” ซึ่งเป็นเว็บที่เข้าโครงการ Trustmark กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบ เพราะหากมีข้อพิพาทสามารถร้องเรียนได้ เลือกบริษัทประกันภัยที่มั่นคงและน่าเชื่อถือได้ ต้องเลือกตัวแทนที่น่าเชื่อถือ และไว้ใจได้

Comments are closed.