เลือกบริษัทประกันอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก!

เลือกบริษัทประกันอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก

  1. มีตราสัญลักษณ์รับรองบนเว็บไซต์ – ผู้ขายประกันภัยรถยนต์ ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ได้รับการรับรองจาก “คปภ.” หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า หากทำประกันรถยนต์ผ่านทางบริษัทนี้ จะได้รับความคุ้มครองตามที่ตกลง หรือระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ซื้อแน่นอนครับ – DBD Registered เครื่องหมายการันตีว่าเว็บไซต์ผู้ขายประกันรถยต์ ได้จดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ซึ่งเว็บไซต์ที่มีสัญลักษณ์ DBD Registerd จะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจากทางรัฐบาล หากซื้อประกันรถยนต์กับเว็บไซต์ที่มีสัญลักษนี้ก็อุ่นใจได้เลยครับ
  2. เบี้ยประกันคุ้มค่า คุ้มครองเหมาะสม ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่จ่ายต้องเหมาะสมกับความคุ้มครองที่ได้รับ หากซื้อประกันรถยนต์กับผู้ขายที่เสนอความคุ้มครองที่สูง แต่ค่าเบี้ยประกันถูกจนเกินไป ควรตรวจสอบข้ออื่นๆ ประกอบก่อนการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์นะครับ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกขายกรมธรรม์ปลอม ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ จากบริษัทประกันเลยครับ
  3. มีเว็บไซต์ หรือช่องทางการชำระเงินที่ปลอดภัย – ตัวแทนขายประกันภัยสามารถให้ชื่อบัญชีธนาคารที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีเอกสารยืนยันการชำระเงินออกให้ผู้ซื้อประกัน – หน้าเว็บที่ใช้สำหรับชำระเงิน ต้องเป็นหน้าที่มี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อการันตีว่าข้อมูลของผู้ซื้อจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย โดยมีวิธีสังเกตง่ายๆ ในช่อง URL ต้องขึ้นต้นด้วย https:// และมีรูปกุญแจล็อคสีเขียว
  4. ตอบคำถามเคลียร์ ควรมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย เมื่อสอบถามข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับประกันรถยนต์แล้ว สามารถตอบคำถาม และให้คำปรึกษาด้านสินไหมประกัน ให้เราสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง และชัดเจน

Comments are closed.