กรมขนส่งฯยุค 4.0 พัฒนาใบขับขี่สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอป DLT QR Licence

กรมขนส่งฯยุค 4.0 พัฒนาใบขับขี่สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอป DLT QR Licence

โครงการ DLT Smart Licence เป็นการพัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับรถสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 หรือ Electronic Driving Licence เป็นการเพิ่มทางเลือกอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านหลังบัตร โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” ซึ่งจะปรากฏใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

  1. มีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จากชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี) หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้สามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติการแพ้ยา, กรุ๊ปเลือด, โรคประจำตัว, สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล, หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะมีเมนู SOS ขอความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้งหรือส่ง SMS ไปยังบุคคลดังกล่าวในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว และผู้ให้ความช่วยเหลือสามารถตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบัตรก่อนที่จะทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้
  3. ผู้ใช้งานสามารถแชร์เส้นทางการเดินทางให้ครอบครัวหรือผู้อื่นทราบ เช่น ผู้ปกครองต้องการทราบเส้นทางการเดินทางของบุตรหลาน หรือการแชร์หมายเลขทะเบียนรถโดยสารสาธารณะ
  4. มีส่วนของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หลักฐาน ขั้นตอน ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถชนิดต่างๆ
ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้มีใบขับขี่ที่มี QR Code ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้มีใบขับขี่ที่ไม่มี QR Code
1.กดลงทะเบียน โดยใช้เลขที่บัตรประชาขน และอีเมล 1.กดลงทะเบียน โดยใช้เลขที่บัตรประชาขน และอีเมล
ระบบจะส่งรหัส OTP ให้ทางอีเมล จากนั้นทำการตั้งรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัส OTP ให้ทางอีเมล จากนั้นทำการตั้งรหัสผ่าน
2.เข้าสู่ระบบ 2.เข้าสู่ระบบ
3.เข้าสู่เมนูเพื่อแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง 3.เมื่อได้รับใบขับขี่ที่มี QR Code สามารถสแกน QR Code ที่หลัง ใบขับขี่จะสามารถเข้าเมนูแสดงใบขับขี่เสมือนจริงได้

 

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ได้แล้วทั้งในระบบ Android และ iOS ดีเดย์!!! 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป แต่ถึงจะมีแอปแล้วก็ยังต้องพกใบขับขี่แบบที่เป็นกระดาษอยู่นะครับ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/dlt-qr-licence/id1437216015?l=th&mt=8
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.dlt.qrlicence

DLT

Comments are closed.