น้ำท่วมรถพังเคลมประกันได้หรือไม่? และมีขั้นตอนอย่างไร?

น้ำท่วมรถพังเคลมประกันได้หรือไม่? และมีขั้นตอนอย่างไร?

น้ำท่วมรถพังเคลมประกันได้หรือไม่? และมีขั้นตอนอย่างไร?

ช่วงนี้หลายจังหวัดต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วม โปรประกันร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ ส่วนใครที่มีข้อสงสัยว่า “กรณีน้ำท่วมรถ ประกันภัยจะรับผิดชอบหรือไม่ รับผิดชอบแค่ไหน ซ่อมหรือเปลี่ยนคัน?”มีขั้นตอนในการเคลมอย่างไร? โปรประกันมีคำตอบมาฝากกันค่ะ

ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์กรณีน้ำท่วมรถ

1.โทรแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้มาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือหากไม่สะดวกโทรแจ้งตอนนั้น ก็ให้ถ่ายรูปรถยนต์ ในขณะที่เกิดน้ำท่วมรถไว้เป็นหลักฐาน
2.บริษัทประกันภัยอาจไม่สะดวกไปตรวจสอบในขณะน้ำท่วม หลังน้ำลดแล้วให้ผู้เอาประกันภัยโทรแจ้งบริษัทประกันภัยทันทีโดยไม่ชักช้า  จากนั้นบริษัทประกันภัยก็จะติดต่อนัดหมายผู้เอาประกันภัยเพื่อนำรถยกเข้าไปยกรถยนต์ที่เสียหาย อย่าลืมสอบถามว่าได้ยกรถยนต์ไปไว้ที่ศูนย์ หรืออู่ไหนเพื่อเราจะได้ติดตามและติดต่อได้สะดวก
3.หลังจากนั้นอู่หรือศูนย์ก็จะทำการตรวจสอบความเสียหาย ประเมินรายการจัดซ่อม และนำเสนอบริษัทประกันเพื่อขอพิจารณาอนุมัติซ่อม บริษัทประกันภัยจะประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้ใบเคลม เพื่อเป็นหลักฐาน โดยเงื่อนไขการจัดซ่อมขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เราได้ทำไว้นะคะ

อย่างไรก็ตามหากรถยนต์เสียหายหนักจนไม่อาจซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ เราก็สามารถเรียกร้องให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบเต็มจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยด้วยนะคะ

ซึ่งบริษัทประกันภัยจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากน้ำท่วมออกเป็น 2 กรณีโดยพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงดังนี้

1.กรณีรถยนต์โดนน้ำท่วมเสียหายอย่างสิ้นเชิง คือ รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายหรือรถยนต์เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย เช่น หากรถยนต์โดนน้ำท่วมมิดทั้งคัน หรือ น้ำท่วมเกินคอนโซลหน้าสร้างความเสียหายให้กับทั้งห้องโดยสาร เป็นต้น

การชดใช้ความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีที่รถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิง บริษัทประกันภัยจะชดใช้ให้ตามทุนประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยเจ้าของรถหรือผู้รับผลประโยชน์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ (คืนซากรถ) ให้แก่บริษัทประกันภัยด้วย และกรมธรรม์ฉบับดังกล่าวก็ถือเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครองนะคะ

2.กรณีรถยนต์โดนน้ำท่วมได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายอย่างสิ้นเชิง คือ รถยนต์ไม่เสียหายมากนักสามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามเดิม บริษัทประกันภัยก็จะพิจารณาให้เป็นลักษณะความเสียหายบางส่วนเท่านั้น

ทั้งนี้เจ้าของรถและบริษัทประกันภัยตกลงให้มีการจัดซ่อม โดยที่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งเครื่องยนต์กลไก รวมไปจนถึงการทำความสะอาดรถยนต์ในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการซักพรม ทำความสะอาดภายในก็สามารถเคลมได้หมดนะคะ

คำถามที่ว่ารถโดนน้ำท่วมเสียหายประกันคุ้มครองไหม? สรุปแล้วมีความคุ้มครองนะคะ ใครที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะถึงแม้เราไม่ได้แจ้งเคลมทันทีในขณะน้ำท่วม หลังน้ำลดแล้วค่อยแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ก็จะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ได้ซื้อไว้นะคะ

หากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อสายด่วน คปภ. 1186 ได้ตลอด 24 ชม.หรือหากเพื่อนๆ ท่านไหนมีข้อสงสัยในเรื่องประกันภัย สามารถสอบถามมาได้ที่โทร 023431000 facebook::  facebook/ProPrakan    หรืออีกช่องทาง Line@proprakan โปรประกันยินดีให้คำตอบสำหรับทุกคำถามนะคะ

 

ภาพจาก :: facebook Suriwipa Siriyuyuen

Comments are closed.