ประกันภัยสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินค่ารักษาพยาบาลระดับ 10-100 ล้านบาทต่อปี สามารถขยายแผนการรักษาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

 • อายุ 25 ปี เริ่มต้น 8,070 บาท/3 เดือน
 • อายุ 35 ปี เริ่มต้น 9,959 บาท/3 เดือน
 • อายุ 45 ปี เริ่มต้น 13,766 บาท/3 เดือน
 • อายุ 55 ปี เริ่มต้น 19,654 บาท/3 เดือน

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แผนคุ้มครอง 3 แสนบาทต่อปี

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมีค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองครบ แบบราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 2,433 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 2,970 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 3,481 บาท
 • อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 4,047 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แผนขายดี

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมีค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองครบ แบบราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก และต้องการความยืดหยุ่นที่ให้คุณเลือกได้ถึง 2 แผนด้วยกัน

 • อายุ 25 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 704
 • อายุ 35 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 768
 • อายุ 45 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 836
 • อายุ 55 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 933

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แผนคุ้มครอง 1.8 ล้านต่อปี

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินรักษาพยาบาลสูงขึ้น และมีความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันมากขึ้น โดยแผนประกันนี้จะไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 2,433 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 2,970 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 3,481 บาท
 • อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 4,047 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Saver

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม เหมาจ่ายตามจริง ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน

 • อายุ 21ปี ราคาปีละ 5,940 บาท
 • อายุ 31ปี ราคาปีละ 6,420 บาท
 • อายุ 41ปี ราคาปีละ 7,500 บาท
 • อายุ 56ปี ราคาปีละ 8,700 บาท

สอบถามเพิ่มเติม