ประกันสุขภาพ

ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมีค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองครบ แบบราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 2,433 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 2,970 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 3,481 บาท
 • อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 4,047 บาท

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย (1)

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมีค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองครบ แบบราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก และต้องการความยืดหยุ่นที่ให้คุณเลือกได้ถึง 2 แผนด้วยกัน

 • อายุ 25 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 704
 • อายุ 35 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 768
 • อายุ 45 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 836
 • อายุ 55 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 933

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย-ขายดี

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินรักษาพยาบาลสูงขึ้น และมีความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันมากขึ้น โดยแผนประกันนี้จะไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 2,433 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 2,970 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 3,481 บาท
 • อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 4,047 บาท

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยสุขภาพ มายแคร์ เพรสทีส เฮลธ์

ประกันภัยสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินค่ารักษาพยาบาลระดับ 10-100 ล้านบาทต่อปี สามารถขยายแผนการรักษาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

 • อายุ 25 ปี เริ่มต้น 8,070 บาท/3 เดือน
 • อายุ 35 ปี เริ่มต้น 9,959 บาท/3 เดือน
 • อายุ 45 ปี เริ่มต้น 13,766 บาท/3 เดือน
 • อายุ 55 ปี เริ่มต้น 19,654 บาท/3 เดือน

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Saver

ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Saver

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม เหมาจ่ายตามจริง ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน

 • อายุ 21ปี ราคาปีละ 5,940 บาท
 • อายุ 31ปี ราคาปีละ 6,420 บาท
 • อายุ 41ปี ราคาปีละ 7,500 บาท
 • อายุ 56ปี ราคาปีละ 8,700 บาท

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็ง-แผน-1

ประกันโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 80 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 150 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 260 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 370 บาท

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยโรคมะเร็ง-แผน-2

ประกันโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 140 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 280 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 510 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 740 บาท

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยโรคมะเร็ง แผน 3

ประกันโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 270 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 550 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 990 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,430 บาท

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยโรคมะเร็ง-แผน-4

ประกันโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 350 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 700 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 1,270 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,840 บาท

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันชดเชยรายได้

ประกันภัยรายได้ชดเชยชัวร์ 1000

ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย            

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 360 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 420 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 460 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยรายได้ชดเชยชัวร์ 1400

ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย             

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 540 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 580 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 620 บาท/4เดือน

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม
ประกันภัยรายได้ชดเชยชัวร์ 2000

ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย   

   ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 540 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 580 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 620 บาท/4เดือน

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม