ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมีค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองครบ แบบราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 2,433 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 2,970 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 3,481 บาท
 • อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 4,047 บาท
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เหมาะสำหรับผู้ต้องการมีค่ารักษาพยาบาลที่คุ้มครองครบ แบบราคาเบี้ยประกันไม่สูงมาก และต้องการความยืดหยุ่นที่ให้คุณเลือกได้ถึง 2 แผนด้วยกัน

 • อายุ 25 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 704
 • อายุ 35 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 768
 • อายุ 45 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 836
 • อายุ 55 ปี ราคาเริ่มต้นเดือนละ 933

 

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินรักษาพยาบาลสูงขึ้น และมีความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันมากขึ้น โดยแผนประกันนี้จะไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 2,433 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 2,970 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 3,481 บาท
 • อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 4,047 บาท
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์

เหมาะสำหรับผู้ต้องการวงเงินค่ารักษาพยาบาลระดับ 10-100 ล้านบาทต่อปี สามารถขยายแผนการรักษาได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก

 • อายุ 25 ปี เริ่มต้น 8,070 บาท/3 เดือน
 • อายุ 35 ปี เริ่มต้น 9,959 บาท/3 เดือน
 • อายุ 45 ปี เริ่มต้น 13,766 บาท/3 เดือน
 • อายุ 55 ปี เริ่มต้น 19,654 บาท/3 เดือน

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันโรคมะเร็ง

ประกันโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 80 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 150 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 260 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 370 บาท
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 140 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 280 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 510 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 740 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 270 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 550 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 990 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,430 บาท
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 350 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 700 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 1,270 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,840 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันภัยโรคร้าย

คุ้มครอง 8 กลุ่มโรคร้าย ครอบคลุมมากถึง 108 โรคยอดฮิต โดยแต่ละกลุ่มโรคคุณจะได้รับเงินชดเชยตามระยะ

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ตัวอย่าง

 • อายุ 25 ปี เริ่มต้น 1,407 บาท/6 เดือน
 • อายุ 35 ปี เริ่มต้น 2,012 บาท/6 เดือน
 • อายุ 45 ปี เริ่มต้น 3,679 บาท/6 เดือน
 • อายุ 55 ปี เริ่มต้น 8,798 บาท/6 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยโรคร้าย

คุ้มครอง 8 กลุ่มโรคร้าย ครอบคลุมมากถึง 108 โรคยอดฮิต โดยแต่ละกลุ่มโรคคุณจะได้รับเงินชดเชยตามระยะ

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ตัวอย่าง

 • อายุ 25 ปี เริ่มต้น 7,239 บาท/6 เดือน
 • อายุ 35 ปี เริ่มต้น 10,510 บาท/6 เดือน
 • อายุ 45 ปี เริ่มต้น 17,772 บาท/6 เดือน
 • อายุ 55 ปี เริ่มต้น 48,690 บาท/6 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยโรคร้าย

คุ้มครอง 8 กลุ่มโรคร้าย ครอบคลุมมากถึง 108 โรคยอดฮิต โดยแต่ละกลุ่มโรคคุณจะได้รับเงินชดเชยตามระยะ

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ตัวอย่าง

 • อายุ 25 ปี เริ่มต้น 10,899 บาท/6 เดือน
 • อายุ 35 ปี เริ่มต้น 16,050 บาท/6 เดือน
 • อายุ 45 ปี เริ่มต้น 31,012 บาท/6 เดือน
 • อายุ 55 ปี เริ่มต้น 78,390 บาท/6 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม