ประกันชดเชยรายได้ แผน 2 ชดเชยสูงสุด 1,400฿

ประกันภัยรายได้ชดเชยชัวร์ 1400

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาลด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หายทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษ ตัวในโรงพยาบาล

 • ห้องผู้ป่วยปกติ
 • ห้องผู้ป่วยหนัก ICU

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

มีเงินชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 1,400 บาท ทั้ง 2 กรณี

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 60 ปี
 • ต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุ
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 

 

ข้อยกเว้น

 • มีระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • สำหรับอุบัติเหตุไม่มีระยะเวลารอคอย
 • สิทธิการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน(ถ้ามี) ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทผู้รับประกันภัย: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)