ประกันชดเชยรายได้ แผน 1 ชดเชยสูงสุด 1,000฿

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล  ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน

 • อายุ 26 ปี ราคา 360 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 420 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 460 บาท/4เดือน
 • อายุ 51 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันชดเชยรายได้ แผน 2 ชดเชยสูงสุด 1,400

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล  ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน

 • อายุ 26 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 540 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 580 บาท/4เดือน
 • อายุ 51 ปี ราคา 620 บาท/4เดือน

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันชดเชยรายได้ แผน 3 ชดเชยรายได้สูงสุด 2,000฿

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล  ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน

 • อายุ 26 ปี ราคา 700 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 740 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 800 บาท/4เดือน
 • อายุ 51 ปี ราคา 900 บาท/4เดือน

สอบถามเพิ่มเติม