ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย            

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 360 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 420 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 460 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย             

ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 540 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 580 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 620 บาท/4เดือน
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันชดเชยรายได้ “ชดเชยชัวร์”

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินชดเชยรายได้ ระหว่างนอนโรงพยาบาล   ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้ สบายใจรายได้ไม่หาย   

   ตัวอย่างค่าเบี้ยประกัน 

 • อายุ 26 ปี ราคา 520 บาท/4เดือน
 • อายุ 36 ปี ราคา 540 บาท/4เดือน
 • อายุ 46 ปี ราคา 580 บาท/4เดือน
 • อายุ 55 ปี ราคา 620 บาท/4เดือน

 

สอบถามเพิ่มเติม