หากต้องการซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ จะต้องทำอย่างไร?

เปิดแฟ้มการซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ 

การทำประกันสุขภาพแยกออกเป็นหลายประเภทและตามสถิติแล้วโรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยมาตั้งแต่พ.ศ.2542 โดยตามสถิติแล้วผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ชาย และเฉลี่ยอายุผู้หญิงเสี่ยงเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ 30  ปี และผู้ชายมักพบในอายุเฉลี่ย 40 ปี โดยที่มะเร็งติดอันดับสูงสุด คือ

  มะเร็งตับ มีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการได้รับไวรัสตับอักเสบบีหรือซีการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการได้รับสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งในตับหรือการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความเสี่ยงอื่นๆ

  มะเร็งปอด แน่นอนว่าสาเหตุอันดับหนึ่งคือ การสูบบุหรี่ รองลงมาคือการได้รับสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งรวมถึงละอองฝุ่นตัวร้าย PM 2.5  ที่พบมากในปัจจุบันด้วย

  มะเร็งเต้านม เกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนผิดปกติ อันเกิดมาได้จากสาเหตุหลายสาเหตุในชีวิตประจำวัน เช่นการบริโภคอาหาร การไม่ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และอื่นๆ

  มะเร็งปากมดลูก ได้รับเชื้อ HPV หรือปัจจัยเสี่ยงจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ

  มะเร็งลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก เกิดจากปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

ตามสาเหตุข้างต้นการใช้ชีวิตประจำวันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อมะเร็งได้ ตั้งแต่การรับประทานอาหารที่ก่อมะเร็ง การทำงานกับสารเคมีที่ก่อมะเร็ง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอร์และการใช้ชีวิตคู่ รวมไปถึงสิ่งที่หลีกเลี่ยงลำบาก เช่น ละอองฝุ่น PM 2.5 นอกเหนือจากสาเหตุที่พอระบุที่มาของโรคมะเร็งได้แล้ว ก็ยังพบคนที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ออกกำลังกาย สายคลีน นอนไว ก็ยังมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้เช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญไม่แพ้การดูแลตัวเองแล้ว ก็ต้องเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมเอาไว้ เพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนโรคร้ายจะเกิดขึ้นกับเรา ซึ่งปัจจุบันการซื้อประกันโรคมะเร็งทำง่ายเพียงแค่คลิกๆ จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ปัจจุบันมีแผนออกมาให้เลือกมากมาย

ประเภทของประกันมะเร็งในปัจจุบัน มีให้เลือกตามกำลังซื้อของลูกค้าผู้ชำระเบี้ย ความคุ้มครองมีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้าน ส่วนเบี้ยประกันมีให้ชำระเป็นรายเดือนตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไป ซึ่งความคุ้มครองส่วนใหญ่ที่พบจะแบ่งออกเป็น เจอ จ่าย จบ ไม่คุ้มครองค่ารักษา หรือ เจอ จ่าย พร้อมยังครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล การวินิจฉัยโรค บางแผนมีชดเชยรายได้ทั้งรายวันและรายเดือน รวมไปถึงค่ายานพาหนะที่ไปตรวจโรคมะเร็งกันเลยทีเดียว

การซื้อประกันตามเว็บไซต์ตัวแทนต่างๆ ก็จะมีราคา โปรโมชั่น และเงื่อนไขแตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง เว็บ ProPrakan มีการแบ่งแผนประกันโรคมะเร็งเป็น 4 แผน วงเงินคุ้มครองตั้งแต่ 300,000 – 1,500,000 บาท และเบี้ยประกันคำนวนตามอายุเฉลี่ยเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือนเท่านั้น รายละเอียดมากมายที่ต้องศึกษาคือ

เจอ จ่าย จบ ทุกกรณีหรือไม่ มีเงื่อนไขที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดหรือไม่ บางกรณี เจอ จ่าย จบ แต่ไม่ 100 % หรือจ่ายมาเป็นบางส่วนก่อน รอคอยให้เป็นระยะลุกลาม หรือรุนแรงขึ้นเท่านั้นจึงจะจ่ายเงินตามที่ได้ทำการโฆษณาไว้ ถ้าหากเราศึกษาเงื่อนไขไม่ครบถ้วน หรือไม่ละเอียดมากพอ ก็อาจจะได้รับเงินก้อนไม่เพียงพอกับค่ารักษาตัว

จะดีกว่าไหม ถ้าเจอ จ่าย แต่ยังไม่จบ นอกเหนือจากการได้เงินก้อนมาตามเงื่อนไขแล้ว สิ่งที่เราจำเป็นที่ศึกษาเพิ่มเติมคือ แผนประกันโรคมะเร็งนั้นมีวงเงินรักษาพยาบาลให้เพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ที่เรามีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแล้ว ก็ยังมีเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันระหว่างที่รักษาตัวด้วย

นอกจากสองข้อที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือการศึกษาเงื่อนไขการปรับขึ้นของค่าเบี้ยที่ต้องชำระ ซึ่งการคิดเบี้ยประกันจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบคือ ค่าเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาและเบี้ยประกันที่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ ซึ่งถ้าเราทำประกันมะเร็งแบบเบี้ยคงที่ ก็จะได้การคุ้มครองที่คุ้มค่ากว่า ทำให้สามารถวางแผนการเงินในระยะยาวได้ ว่าต้องเตรียมเบี้ยเท่าไรในแต่ละปี ซึ่งปกติค่าเบี้ยตอนอายุน้อยจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าทำตอนที่อายุมากขึ้น เพราะฉะนั้นการทำประกันมะเร็งควรที่จะทำตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อคงการจ่ายเบี้ยตลอดอายุสัญญาที่ถูกและคุ้มครองได้ตลอดอายุสัญญา

เงื่อนไขในการซื้อประกันมะเร็งพื้นฐาน

1.รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 – 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 65 ปี

2.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นหรือตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงมาก่อน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซีโรคเอดส์ ปอดอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตับอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ปากมดลูก/ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

3.พิจารณาพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นต้น (เงื่อนไขจากบางบริษัทประกัน)

4.บิดา มารดา พี่ หรือน้อง ไม่เคยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งมาก่อน

ข้อสังเกตและต้องระวัง

– กรณีตรวจพบโรคมะเร็งผิวหนังจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรเนื่องจากมะเร็งผิวหนังมักจะถูกจัดแยกออกจากมะเร็งประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นมะเร็งที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ทุกท่านอย่าลืมตรวจสอบข้อยกเว้นตรงนี้อย่างละเอียดเพราะบางกรมธรรม์ จะไม่คุ้มครองกรณีเป็นมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

– เบี้ยประกันคิดจากอายุเมื่อเริ่มเอาประกัน และคงที่ตลอดไปไม่เพิ่มตามอายุหรือไม่

– ศึกษาว่ามีข้อยกเว้น เรื่องการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยหรือไม่ เช่น ฮอร์โมนบำบัด การรักษาแบบพุ่งเป้า เพื่อให้คุณไม่พลาดการเข้าถึงการรักษาที่ควรได้รับ

– ในการคำนวณอายุ เศษของวันหรือเดือนเป็นเช่นไรเพราะจะมีผลต่อการคำนวนเบี้ยประกัน

– ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

– การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย หากมีการปกปิดอาจจะทำให้มีการยกเลิกกรมธรรม์ได้

บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์ในรูปแบบไหน บางบริษัทจัดส่งทางอีเมลที่ทางลูกค้าให้ข้อมูลไว้ หรือบางบริษัทจัดส่งเป็นเอกสารมาตามที่อยู่ที่กำหนดเปิดแฟ้มการซื้อประกันมะเร็งนี้ ProPrakan จึงได้รวบรวมรายละเอียดมา เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบเงื่อนไข ทำความเข้าใจกับการซื้อประกันมะเร็งอย่างไม่เสียเปรียบ และเหมาะสมกับรายได้ในกระเป๋าทุกท่านด้วยนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ประโยชน์เพื่อไปต่อยอดศึกษาต่อก่อนตัดสินใจค่ะ