กุญแจรถยนต์หาย เคลมประกันได้หรือไม่?
ความหมายของรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร เคลมอย่างไร?