ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยก่อการร้ายหรือไม่?

สำหรับพื้นที่ที่ปัญหาภัยก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง ถ้ารถของคุณได้รับความเสียหายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะเกิดอะไรขึ้น