ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยก่อการร้ายหรือไม่?

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยก่อการร้ายหรือไม่?

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย เพราะเป็นข้อยกเว้น ซึ่งหลายท่านเข้าใจว่าหากเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้ายประกันภัยชั้น 1 จะให้ความคุ้มครอง แต่รู้หรือไม่ครับว่า ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะมีเงื่อนไขข้อยกเว้นระบุว่า กรมธรรม์ฉบับนี้ : ไม่คุ้มครองภัยก่อการร้าย ตามเอกสารแนบท้าย (รย.30)
แต่กรณีที่ บริษัทประกันภัยใดจัดทำเบี้ยประกันภัยพิเศษ โดยเพิ่มเติมเงื่อนไข ให้ประกันรถยนต์ชั้น 1 มีความคุ้มครองภัยก่อการร้ายด้วย กรมธรรม์ดังกล่าวก็มีผลตามข้อเท็จจริงที่ได้มีการทำประกันภัยไว้ คือ ให้ความคุ้มครองภัยก่อการร้าย และมีการระบุไว้ในกรมธรรม์

โปรประกันแนะนำให้ตรวจสอบเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดทุกครั้ง เพราะหากเกิดเหตุจะได้ไม่มีปัญหาในการเรียกร้องสินไหมนะครับ

Comments are closed.