5คำตอบ พ.ร.บ.คืออะไร และ ทำไมต้องทำ
รถมีความเสียหายเดิมก่อนทำประกันภัย เคลมประกันได้หรือไม่?