5 วิธีช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ย้ำ!!! ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ
ประกันแบบมี "ค่าเสียหายส่วนแรก" ช่วยลดค่าเบี้ยประกันได้จริงหรือ?
ครม.อนุมัติเบี้ยประกันสุขภาพนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาทต่อปี
โดนชนแล้วหนี จำหมายเลขทะเบียนรถได้ ปีต่อมาบริษัทประกันเก็บเบี้ยเพิ่ม ทำอย่างไร?
เจ้าของรถเฮ! ติดกล้องหน้ารถ ได้ลดเบี้ยประกัน 5-10 %
เปลี่ยนแปลง แต่งรถ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มต้องแจ้งกรมขนส่งหรือไม่?