ความหมายของรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร เคลมอย่างไร?