ใช้รถผิดประเภททำประกันไว้จะคุ้มครองหรือไม่

ใช้รถผิดประเภททำประกันไว้จะคุ้มครองหรือไม่ !

ในปัจจุบันนี้อัตราการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีมากขึ้นทุกวัน ซึ่งเราอาจจะไม่รู้เลยว่ารถแต่ละคันบนท้องถนนนั้นใช้ผิดประเภทกันหรือไม่ หากใช้ผิดประเภทแล้วทำประกันภัยรถยนต์ไว้จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ วันนี้โปรประกันมีคำตอบในเรื่องนี้มาฝาก ไปดูกันเลยค่ะ

การใช้รถเชิงพาณิชย์หรือรับจ้างให้เช่า

อาทิเช่น รถโดยสาร รถรับจ้าง รถเช่า รวมถึง Uber Grab หากวันนึงรถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาประกันภัยรถยนต์ที่ทำไว้จะปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองในทันที เนื่องจากเงื่อนไขการรับประกันภัยตามคู่มือตีความประกันภัยรถยนต์ในหมวดของความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์นั้น ระบุไว้ว่า “การใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ขณะเกิดอุบัติเหตุ จะเข้าข่ายเงื่อนไขข้อยกเว้น ประกันภัยจะไม่คุ้มครอง” อย่างไรก็ตามเราจะสามารถสังเกตุข้อมูลการใช้รถได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ว่า “รถยนต์ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า” แต่ในความเป็นจริงแล้วคนใช้รถส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้ในเชิงรับจ้าง ต่อมารถเกิดอุบัติเหตุประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆเลย ด้วยปัจจัยหรือสาเหตุหลักของการไม่คุ้มครองกรณีดังกล่าวนั้น เนื่องจากว่าการนำรถไปใช้ในรับจ้างหรือให้เช่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล แม้ว่าการใช้รถผิดประเภทจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกันภัย แต่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวมถึงบุคคลภายนอกยังคงได้รับความคุ้มครองจาก ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ ที่เรารู้จักกันในนาม พรบ.รถยนต์ นั่นเอง แต่จะได้รับเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมเท่านั้น ในส่วนของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกผู้เอาประกันหรือผู้ใช้รถจะ ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกก่อนจำนวน 2,000 บาท ต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง เป็นค่าใช้จ่ายจากการใช้รถยนต์ผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยจากนั้นทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบดูแลความเสียหายของคู่กรณีให้ตามปรกติ แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายกับรถคันเอาประกัน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ จากข้อมูลที่โปรประกันนำมาฝากในวันนี้ ถ้าเราใช้รถผิดประเภทนอกจากประกันภัยรถยนต์ที่ทำไว้จะไม่คุ้มครองแล้ว เรายังต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดไว้อีก ซึ่งอุบัติเหตุนั้นเราไม่สามารถกำหนดมันได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้น ไม่ว่าเราจะมีเหตุจำเป็น หรือ ไม่ ที่ต้องนำรถไปใช้ในทางผิดประเภท โปรประกันแนะนำว่าควรคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน เพราะผลที่จะตามมาจะต้องเป็นด้านลบแน่นอน อีกทั้งเราจะได้ไม่หัวเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย #ใช้รถผิดประเภท เมื่อเกิดอุบัติเหตุประกันจะไม่คุ้มครองนะคะ