ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan (รายเดี่ยว)

ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan รายเดี่ยว

จะชอบขับ หรือชอบซ้อนก็อุ่นใจได้เต็มร้อย

 • คุ้มครองเต็มร้อย
  ทั้งกรณีขับหรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์
 • ดูแลครอบคลุม
  มีค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้
 • สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย
  ยื่นบัตรประชาชน หรือ Electronic Care Card ในโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • สบายใจ สบายกระเป๋า
  ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ผลประโยชน์จาก Zero Accident Plan (รายเดี่ยว)

 

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
– จากอุบัติเหตุทั่วไป500,0001,000,000
– การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์500,0001,000,000
– การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย300,000600,000
– การก่อการร้าย500,0001,000,000
– อุบัติเหตุสาธารณะ1,000,0002,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)25,00050,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)1,000 ต่อวัน2,000 ต่อวัน
เบี้ยประกันภัยรายปี19803,300 

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • ต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 • เบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับขึ้นตามช่วงอายุ
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย

ไม่ประกอบอาชีพ ดังนี้

 • นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
 • กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน
 • ชาวประมง ลูกเรือ
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก สารเคมี สารพิษ
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 • อาชีพที่ทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยักซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
 • การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือการระเบิดนิวเคลียร์
 • ขณะที่แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

สิทธิการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน(ถ้ามี) ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด