ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan (รายเดี่ยว)

ประกันอุบัติเหตุ Zero Accident Plan รายเดี่ยว

จะชอบขับ หรือชอบซ้อนก็อุ่นใจได้เต็มร้อย

 • คุ้มครองเต็มร้อย
  ทั้งกรณีขับหรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์
 • ดูแลครอบคลุม
  มีค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้
 • สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย
  ด้วย “PA Card” ในโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • สบายใจ สบายกระเป๋า
  ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ผลประโยชน์จาก Zero Accident Plan (รายเดี่ยว)

 

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
– จากอุบัติเหตุทั่วไป100,000200,000500,000
– การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000200,000500,000
– การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย100,000200,000500,000
– การก่อการร้าย100,000200,000500,000
– อุบัติเหตุสาธารณะ200,000400,0001,000,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)10,00020,00040,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)500 ต่อวัน1,000 ต่อวัน1,000 ต่อวัน
เบี้ยประกันภัยรายปี7801,5002,640

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับตามช่วงอายุ

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 • ชาวประมง ลูกเรือ
 • กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน
 • อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก
 • อาชีพที่เกี่ยวกับงานวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 • อาชีพทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ
 • อาชีพที่เกี่ยวกับสารเคมี สารพิษ

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)