ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

เช็คให้ชัวร์ ช่วยคุณได้ …ด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี

ปัจจุบันผู้คนดำรงชีวิตอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงมากขึ้น มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สุขภาพของคนไทยแย่ลง ทั้งภาวะที่เครียดจากการทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงพฤติกรรมของผู้คนส่วนใหญ่ที่รักความสบาย  การใช้ชีวิตอย่างเร่งด่วน  ชอบทานอาหารฟาสต์ฟู้ดจานด่วน เพราะความสะดวกรวดเร็ว  หรือแม้แต่การนั่งดูซีรีย์เป็นเวลานาน จนไม่ได้สนใจหรือให้ความสำคัญในการการออกกำลังกาย ภาวะมลภาวะฝุ่น P.M. 2.5   ควันพิษจากสารเคมี ไอเสียจากรถ สารเคมีและสารก่อมะเร็งที่ตกค้างในผักและผลไม้  เป็นต้น อีกทั้งยังมีโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงกับเราด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมและสภาวะแวดล้อมที่ทำให้สุขภาพแย่ลงทั้งสิ้น

การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญ  และเป็นพื้นฐานการดูแลคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ได้นานๆ  เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจะต้องดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมส่วนไหนของร่างกายของเราให้ตรงจุด อย่ามองข้ามความผิดปกติเล็กน้อยของร่างกายไป  เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายให้เรารับรู้ว่า  ร่างกายต้องการการดูแลรักษาแล้ว

ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจเช็คสุขภาพทั่วไปประจำปี เราสามารถแบ่งการตรวจได้ตามอายุ เพศ และวัยที่แตกต่างกัน
จึงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกอย่างไปพร้อมๆกัน

สามารถเลือกตรวจให้ตรงกับสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตามช่วงวัยของเราได้  ตัวอย่างเช่น

ช่วงวัยอายุ 18 – 60 ปี

 • ตรวจร่ายการทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI และวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ตรวจสายตา อายุระหว่าง 40 – 60 ปี ควรตรวจวัดสายตา 1 ครั้ง
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งที่จำเป็น
  • - มะเร็งเต้านม อายุ 30 – 39 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี อายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจทุกปี ควรคลำเต้านมด้วยตนเอง หากมีความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์
  • - มะเร็งปากมดลูก อายุ 30 – 65 ปี ควรตรวจทุก 3 ปี
  • - มะเร็งลำไส้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป ทั้งหญิงและชาย ควรตรวจอุจจาระทุกปี
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • - ตรวจหาภาวะซีด อายุ 18 – 60 ควรตรวจหาภาวะซีด 1 ครั้ง เพื่อให้การดูและรักษาที่เหมาะสม
  • - ตรวจหาเบาหวาน อายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุก 3 ปี ถ้าตรวจเจอเร็วจะรักษาได้เร็ว ป้องกัน และชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
  • - ตรวจหาไขมันในเลือด อายุ 20 ปีขึ้นไปควรตรวจทุก 5 ปี ช่วยคัดกรอง และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โรคร้ายแรงเป็นภัยเงียบที่แฝงมากับความผิดปกติของร่างกาย เราจึงไม่ควรมองข้าม  ควรหันมาใส่ใจในสุขภาพของตัวเราเองให้มากขึ้น และศึกษาวิธีป้องกัน เพื่อจะได้สามารถรับมือกับปัญหาที่จะตามมาได้อย่างทันท่วงที เพราะโรคเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้ตลอดเวลา และนำไปสู่การเป็นโรคร้ายแรงได้ ตัวอย่างโรคร้ายที่น่ากลัว มากที่สุดในปัจจุบัน อันดับ 1 ก็คือ“โรคมะเร็ง”

ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาโรคร้ายที่สำคัญของประเทศไทยมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 139,206 คนต่อปี และในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 84,073 คนต่อปี

ารตรวจเช็คสุขภาพทั่วไป

โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่

มะเร็งตับและท่อน้ำดี
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
และมะเร็งปากมดลูก
จากข้อมูลสถิติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เราไม่รู้ว่าโรคร้ายแรงจะมาเยือนเราตอนไหน สิ่งที่ดีที่สุดคือการตั้งรับ อย่างระมัดระวัง
ควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรโอนความเสี่ยงไว้ให้ผู้เชื่ยวชาญรับมือ เช่น ซื้อประกันสุขภาพ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะได้หมดความกังวลในเรื่องของค่ารักษาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย แผนขายดี

เป็นแผนประกันสุขภาพที่มีค่าเบี้ยประกันไม่สูงมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่ไม่สูง แต่ได้รับค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมครบถ้วน เช่น ครอบคลุมค่าห้องทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก  ค่ารักษาพยาบาล,ค่าบริการทั่วไป,ค่าธรรมเนียมแพทย์  คุ้มครองการวินิจฉัยด้วย MRI,CT SCAN,ECG,EST ข้อดีคือสมัครง่าย ไม่ตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันแบ่งตามช่วงวัยได้แก่

 • อายุ 25 ปี ราคาเดือนละ 704 หรือ 989 บาท
 • อายุ 35 ปี ราคาเดือนละ 768 หรือ 1,078 บาท
 • อายุ 45 ปี ราคาเดือนละ 836 หรือ 1,176 บาท
 • อายุ 55 ปี ราคาเดือนละ 933 หรือ 1,316 บาท

อย่างไรก็ตาม เราสามารถศึกษาข้อดีข้อเสียของแต่ละแผนประกันได้ จาก เรื่องควรรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ซื้อแผนประกันสุขภาพให้กับตนเองและครอบครัว เพิ่มเติมได้

เตรียมตัวรับมือกับสุขภาพและโรคต่างๆ

หากเตรียมตัวรับมือกับสุขภาพและโรคต่างๆไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

เราก็จะรับมือกับทุกสถานะการณ์ได้อย่างคุ้มค่า ดังนั้นเราจึงควรหันมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ด้วยการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง ได้แก่

 • การออกกำลังกาย
 • การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และในปริมาณที่เหมาะสม การทานอาหารบางอย่างปริมาณมากเกินไปก็เป็นโทษได้เช่นกัน เช่น การดื่มน้ำมากเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษในร่างกายได้ เป็นต้น
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ควรตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ
 • การช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้สะอาดและปลอดภัย

สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยง่าย มีร่างกายแข็งแรงที่จะต่อสู้กับโรคภัย และมีอายุที่ยืนยาวขึ้น บทความดีๆ จากโปรประกัน ยังมีให้อ่านอีกมาก เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและดีที่สุด

การตรวจสุขภาพร่างกายนั้นสำคัญ เพราะการป้องกัน ดีกว่ารักษานะคะ

พิมพ์ณิภา โชคอุดมธนาศักดิ์