แบบประกันรถ ประเภทต่างๆ

มือโปรในการคัดสรรประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มค่า มือโปรในการให้บริการปรึกษาการเคลม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ ได้รับการบริการที่ดี และประทับใจ พร้อมด้วยนโยบายการบริหารงานอย่างมีมาตรฐาน

ประเภท 1

เริ่มที่7,500บาท/ปี

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันและคู่กรณีอย่างครอบคลุม หายห่วง !

คุ้มครองกรณี


รถชนรถ , รถชนแบบไม่มีคู่กรณี หรือรถชนกับสิ่งอื่นๆ


รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ / น้ำท่วม


รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ภายในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ


รับผิดชอบ วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา กรณีมีผู้เสียชีวิตจะกลายเป็นคดีอาญา

ประเภท 2 พิเศษ

เริ่มที่6,000บาท/ปี

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก ถึงความเสียหายจากโจรกรรม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คู่กรณี

คุ้มครองกรณี


เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับยานพาหนะทางบก เท่านั้น*


รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (ไม่คุ้มครองน้ำท่วม)


รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ภายในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ


รับผิดชอบ วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา กรณีมีผู้เสียชีวิตจะกลายเป็นคดีอาญา

ประเภท 3 พิเศษ

เริ่มที่5,880บาท/ปี

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก รวมถึงคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คู่กรณี

คุ้มครองกรณี


เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับยานพาหนะทางบก เท่านั้น*


ไม่คุ้มครองกรณี รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ / น้ำท่วม


รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ภายในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ


รับผิดชอบ วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา กรณีมีผู้เสียชีวิตจะกลายเป็นคดีอาญา

ประเภท 3

เริ่มที่1,900บาท/ปี

คุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คู่กรณี

คุ้มครองกรณี


รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก


รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ภายในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ


รับผิดชอบ วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา กรณีมีผู้เสียชีวิตจะกลายเป็นคดีอาญา