สัญญาณไฟ

สิ่งที่ควรรู้ การใช้สัญญาณไฟรถยนต์ให้ถูกต้อง และเหมาะกับสถานการณ์

นับวันปริมาณรถยนต์บนท้องถนนยิ่งมีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ถึงแม้จะมีการรณรงค์จากหลายหน่วยงานก็ตาม ไม่ว่าจะในช่วงปกติหรือในช่วงเทศกาลต่างๆ สาเหตุหลักเกิดมาจากการผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น การขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด

อีกสาเหตุหนึ่งคือ การเปิดใช้สัญญาณไฟเลี้ยวของรถยนต์ เพื่อให้ผู้อื่นทราบทิศทางของการเดินรถ แต่หากผู้ขับขี่ใช้สัญญาณไฟไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้มีข้อแนะนำผู้ขับขี่ใช้สัญญาณไฟรถยนต์ให้ถูกวิธีดังนี้

1.การใช่ไฟเลี้ยวรถยนต์ เปิดใช้เมื่อเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องทาง ขอแซงหรือกลับรถ ต้องเปิดล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า 60 เมตร เพื่อให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาทราบทิศทางการเดินรถ และจะได้ชะลอความเร็ว หรือเปลี่ยนช่องทางได้ทัน เมื่อรถกลับเข้าช่องทางปกติแล้วให้ปิดสัญญาณไฟ เพื่อมิให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางเกิดความสับสน

ข้อควรระวัง ผู้ขับขี่ไม่ควรเปิดไฟเลี้ยวในระยะกระชั้นชิดและเปลี่ยนช่องทางในทันที พร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการใช้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยกหรือทางร่วม

2.ไฟเบรก เปิดใช้เมื่อรถจอดติดสัญญาณไฟ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนหรือบริเวณที่มีทัศนวิสัยไม่ดี และยังไม่มีรถมาจอดต่อท้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันอื่นทราบว่ามีรถจอดจะได้หยุดรถทัน เปิดใช้กรณีเส้นทางมีสิ่งกีดขวางช่องทางจราจร จนต้องชะลอความเร็วและเปลี่ยนช่องทาง จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุชนท้าย

ข้อควรระวัง หลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกบ่อยครั้ง เพราะนอกจากสัญญาณไฟเบรกจะสร้างความรำคาญแก่ผู้ร่วมใช้เส้นทางแล้ว
ยังส่งผลให้การกะระยะทางในการหยุดรถผิดพลาด ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

3.ไฟฉุกเฉิน เปิดใช้กรณีประสบอุบัติเหตุบนทางสาธารณะ จอดรถกีดขวางช่องทางจราจร ริมไหล่ทางหรือบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอ เพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ขับรถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวัง จะได้เปลี่ยนช่องทางได้ทัน ไม่เปิดใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม อาทิ ขับรถผ่านสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ หยุดหรือจอดรถในที่ห้าม ขับรถย้อนศร ขับรถผ่านเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดี เพราะนอกจากจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวใช้แล้ว ยังทำให้ผู้ขับรถคันอื่นเห็นสัญญาณไฟเพียงด้านเดียว ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Categories: น้องกันเองอยากแชร์
Comments 3
MarcosTow
3 วัน ago

tadalafil dosage: http://tadalafilonline20.com/ tadalafil daily use

MarcosTow
3 วัน ago

generic tadalafil 40 mg: http://tadalafilonline20.com/ tadalafil 60 mg for sale

MichaelBit
7 ชั่วโมง ago

buy medication without an rx: https://genericwdp.com/ generic pills for sale

Leave a comment