เลือกบริษัทประกันอย่างไร ไม่ให้ถูกหลอก!

แนะนำการเลือกบริษัทประกันรถยนต์ ที่ช่วยให้คุณมั่นใจ ว่าจะได้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ และไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอก หรือมีปัญหาเวลาเคลมประกัน 

ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทำได้หรือไม่ และทำอย่างไร

การจะยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้โดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย พร้อมแนบเอกสารตามคำร้องขอ

รู้หรือไม่ ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

การเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผู้ที่แจ้งเคลมโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง เพื่อหวังซ่อมรถกับบริษัทประกันภัย 

รถถูก “น้ำท่วม” ประกันรถยนต์คุ้มครองอย่างไร? ประกันชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

หลายท่านสงสัยประกันรถยนต์ชั้นไหนคุ้มครองน้ำท่วมรถบ้าง เพราะเห็นฝนตกหนักๆก็อดหวั่นไม่ได้หากเกิดน้ำท่วมอีกประกันที่มีจะคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่  

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยก่อการร้ายหรือไม่?

สำหรับพื้นที่ที่ปัญหาภัยก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง ถ้ารถของคุณได้รับความเสียหายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะเกิดอะไรขึ้น

ความหมายของรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร เคลมอย่างไร?

รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือรถยนต์เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคารถยนต์ในขณะนั้น

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะมีให้เลือกหลายประเภทและให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย

Knock for Knock ชนแล้วแยกแลกใบเคลม คืออะไร ใช้ได้ในกรณีไหนบ้าง?

รถที่ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้บริษัทประกันภัยจะมีเอกสารที่เรียกว่าใบ Knock หรือ เอกสาร “Knock for Knock” แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยด้วย

ประกันภัยออนไลน์ดีอย่างไร เปรียบเทียบการซื้อประกันภัยในช่องทางต่างๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการติดต่อซื้อประกันภัยด้วยตัวเอง การติดต่อผ่านตัวแทน หรือการซื้อประกันภัยออนไลน์