รู้หรือไม่ ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

การเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผู้ที่แจ้งเคลมโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง เพื่อหวังซ่อมรถกับบริษัทประกันภัย ...

พ.ร.บ. กับ ป้ายวงกลม หรือป้ายภาษี เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

พ.ร.บ. กับ ป้ายวงกลม ป้ายสี่เหลี่ยม หรือ ป้ายภาษี สำหรับติดหน้ากระจกรถ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เรามีคำตอบให้ครับ...

รถถูก “น้ำท่วม” ประกันรถยนต์คุ้มครองอย่างไร? ประกันชั้นไหนคุ้มครองบ้าง?

หลายท่านสงสัยประกันรถยนต์ชั้นไหนคุ้มครองน้ำท่วมรถบ้าง เพราะเห็นฝนตกหนักๆก็อดหวั่นไม่ได้หากเกิดน้ำท่วมอีกประกันที่มีจะคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่  ...

ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองภัยก่อการร้ายหรือไม่?

สำหรับพื้นที่ที่ปัญหาภัยก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง ถ้ารถของคุณได้รับความเสียหายไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม จะเกิดอะไรขึ้น...

ความหมายของรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง คืออะไร เคลมอย่างไร?

รถยนต์คันที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือรถยนต์เสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของราคารถยนต์ในขณะนั้น...

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำได้ตามความสมัครใจ ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยจะมีให้เลือกหลายประเภทและให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย...

Knock for Knock ชนแล้วแยกแลกใบเคลม คืออะไร ใช้ได้ในกรณีไหนบ้าง?

รถที่ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้บริษัทประกันภัยจะมีเอกสารที่เรียกว่าใบ Knock หรือ เอกสาร “Knock for Knock” แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยด้วย ...

ประกันภัยออนไลน์ดีอย่างไร เปรียบเทียบการซื้อประกันภัยในช่องทางต่างๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการติดต่อซื้อประกันภัยด้วยตัวเอง การติดต่อผ่านตัวแทน หรือการซื้อประกันภัยออนไลน์ ...

ความหมายของ “ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก”

บริษัทจะรับผิดชดใช้ทดแทนเพื่อความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย...