ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Saver

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม ดูแลค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจริง ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้

 • ค่าห้องค่าอาหารจ่ายตามจริง
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก
 • ค่ารักษาพยาบาล,ค่าบริการทั่วไป, ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล

ผลประโยชน์สูงสุด 300,000 บาท

ชำระผ่านบัตรเครดิตได้-200px

ชำระผ่านบัตรเครดิตได้

ยื่นบัตร-PA-Card-เข้ารักษา-200px

 มีบัตร Care Card สำหรับโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย

เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันสามารถนำไป ลดหย่อนภาษีได้

ความคุ้มครอง

เหมาจ่ายค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ แบบผู้ป่วยในสูงสุด 300,000 บาทต่อปี

 

ค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต
เหมาจ่ายตามจริง

 

ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน
เหมาจ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบาดเจ็บภายใน 24 ชม.
จ่ายตามจริง
(ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี)

คุ้มครองค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องรักษาตัวใน โรงพยาบาล ค่าบริการรถพยาบาลต่อครั้ง จ่ายตามจริง

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 65 ปี
 • ต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุ
 • ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 50,000 บาทต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

 

ข้อยกเว้น

 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆที่เกิดในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โรคที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

  สิทธิการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน(ถ้ามี) ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

 

หมายเหตุ 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทผู้รับประกันภัย : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด