ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Saver

ประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย My Care Saver

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม ดูแลค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจริง ด้วยค่าเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้

 • ค่าห้องค่าอาหารจ่ายตามจริง
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก
 • ค่ารักษาพยาบาล,ค่าบริการทั่วไป, ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
 • ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สอบถามประกันภัยที่เหมาะกับคุณ

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ความคุ้มครอง

เหมาจ่ายค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ แบบผู้ป่วยในสูงสุด 300,000 บาทต่อปี

ค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต
เหมาจ่ายตามจริง

ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน
เหมาจ่ายตามจริง

ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การบาดเจ็บภายใน 24 ชม.
จ่ายตามจริง(ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี)

คุ้มครองค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องรักษาตัวใน โรงพยาบาล

ค่าบริการรถพยาบาลต่อครั้ง จ่ายตามจริง

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 65 ปี
 • ต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุ
 • ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 50,000 บาทต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • รับเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

 

ข้อยกเว้น

 • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใด ๆที่เกิดในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โรคที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

  สิทธิการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน(ถ้ามี) ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย

 

หมายเหตุ 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทผู้รับประกันภัย : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด