ประกันมะเร็งออนไลน์ แผน 1 คุ้มครอง 3 แสนบาทต่อปี

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 80 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 150 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 260 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 370 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันมะเร็งออนไลน์ แผน 2 คุ้มครอง 6 แสนบาทต่อปี

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 140 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 280 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 510 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 740 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันมะเร็งออนไลน์ แผน 3 คุ้มครอง 1 ล้านบาทต่อปี

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 270 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 550 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 990 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,430 บาท

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันมะเร็งออนไลน์ แผนขายดี คุ้มครอง 1.5 ล้านต่อปี

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 350 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 700 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 1,270 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,840 บาท

สอบถามเพิ่มเติม