ประกันโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 80 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 150 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 260 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 370 บาท
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 140 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 280 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 510 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 740 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 270 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 550 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 990 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,430 บาท
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ราคาเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับอายุ ดังนี้  

 • อายุไม่เกิน 34 ปี ราคาเดือนละ 350 บาท
 • อายุไม่เกิน 44 ปี ราคาเดือนละ 700 บาท
 • อายุไม่เกิน 54 ปี ราคาเดือนละ 1,270 บาท
 • อายุไม่เกิน 60 ปี ราคาเดือนละ 1,840 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม