ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

200,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

100,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 960 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 1

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

400,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

200,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 1680 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 2

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

500,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 3240 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 3

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

1,000,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 4200 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 4

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

200,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

100,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

960 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 1

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

400,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

200,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

1680 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 2

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

500,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 3240 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 3

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

1,000,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 4200 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 4

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

200,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

100,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

960 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 1

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

400,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

200,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน

1680 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 2

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

500,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 3240 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 3

ประกันมะเร็ง ความคุ้มครองค่ารักษา

1,000,000 บาท

ตรวจพบโรคมะเร็ง

500,000 บาท


ค่าเบี้ยประกัน 4200 บาท/ปี

ตัวอย่างอายุ 34 ปี

ซื้อแผน 4

ตารางความคุ้มครอง ประกันมะเร็ง

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง100,000200,000500,000500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง รวมถึงค่าผ่าตัดเคมีบำบัด ฉายแสง (จ่ายตามจริง)200,000400,000500,0001,000,000
3. ชดเชยค่าตรวจวินิฉัยซ้ำโรคมะเร็ง (จ่ายเต็มจำนวน)10,00010,00010,00010,000
4. ชดเชยค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็งต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง)500500500500
อายุเบี้ยประกัน / คน / ปี 
1-349601,6803,2404,200
35-441,8003,3606,6008,400
45-543,1206,12011,88015,240
55-604,4408,88017,16022,080

ตารางความคุ้มครอง ประกันมะเร็ง

อายุเบี้ยประกัน / คน / ปี 
1-349601,6803,2404,200
35-441,8003,3606,6008,400
45-543,1206,12011,88015,240
55-604,4408,88017,16022,080

 

คุณสมบัติผู้เอาประกัน

ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี
เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัยไม่เพิ่มตามความเสี่ยงและอายุที่เพิ่มขึ้น
ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 คน

 

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบคำขอเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • นายหน้าประกันภัย บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

คำถามและข้อสงสัยที่พบบ่อย

การจะทำประกันมะเร็ง เบื้องต้นผู้ทำประกันจะต้องแถลงประวัติสุขภาพเพื่อพิจารณารับประกันภัย

โปรประกันขอเรียนแจ้งว่าประกันมะเร็งทุกแผน จะมีระยะเวลารอคอย 90 วัน

1.โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.และมะเร็งผิวหนัง
2.โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือน้อยกว่า 90 วันหลังจากเริ่มต้นเอาประกันภัยปีแรก
3.โรคที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย

ความรู้โรคมะเร็ง บทความ สุขภาพ

โรคมะเร็งสมอง ภัยเงียบใกล้ตัว อันตรายกว่าที่คิด

มะเร็งสมองสาเหตุเกิดจากอะไร อาการเป็นแบบไหน อาการปวดหัวบ่อยครั้ง คลื่นไส้อาเจียน มีปัญหาในการพูด พูดจาติดขัด อาจเป็นสัญญาณอันตรายบางอย่าง...

อ่านต่อ

ความรู้โรคมะเร็ง บทความ สุขภาพ

โรคมะเร็ง โรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ

ทุกวันนี้ถ้าพูดถึง “โรคมะเร็ง” เรารู้กันดีว่าไม่ได้เป็นโรคที่ไกลตัวเราอีกต่อไป เพราะทุกปีโรคมะเร็งจะคร่าชีวิตผู้คนไปมากมายทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่คนใกล้ตัวเราและแนวโน้มก็มีอัตราความเสี่ยงเกิดโรคนี้กันอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักโรคมะเร็งกันมากขึ้นค่ะ...

อ่านต่อ

ความรู้โรคมะเร็ง น้องกันเองอยากแชร์ บทความ สุขภาพ

หากต้องการซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ จะต้องทำอย่างไร?

การทำประกันสุขภาพแยกออกเป็นหลายประเภทและตามสถิติแล้วโรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยตามสถิติแล้วผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ชาย และเฉลี่ยอายุผู้หญิงเสี่ยงเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ 30  ปี และผู้ชายมักพบในอายุเฉลี่ย 40 ปี โดยที่มะเร็งติดอันดับสูงสุด...

อ่านต่อ