รู้หรือไม่ ซื้อประกันสุขภาพแต่ไม่ได้ความคุ้มครอง
รู้หรือไม่ ข้อยกเว้นทั่วไปของประกันสุขภาพ
10 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อประกันสุขภาพ
ย้ำ!!! ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ
ครม.อนุมัติเบี้ยประกันสุขภาพนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาทต่อปี